Subota, 01.08.2015.

Obilježavanje i kontrola kretanja životinja

Uvođenjem jedinstvenoga sustava identifikacije i registracije goveda na cijelom teritoriju Bosne i Hercegovine, stvorena je mogućnost kontrole kretanja životinja, efikasnija provedba mjera zaštite zdravlja životinja od zaraznih oboljenja, prvenstveno zoonoza, te samim tim i zaštita zdravlja ljudi. Jedinstveni sustav identifikacije životinja bitan je i sa aspekta sljedivosti proizvoda životinjskog podrijetla i sprječavanja ilegalnog uvoza goveda, te uzgojno- selekcijskoga rada.

 

Memorandumom o razumijevanju, potpisanim 14. 03. 2003. godine, Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva se obvezalo da će osigurati financijska sredstva za petogodišnje implementiranje Projekta obilježavanja i sheme kontrole kretanja životinja u Bosni i Hercegovini. Osiguranim financijskim sredstvima omogućilo se funkcioniranje Ureda za unos podataka (uspostavljena su četiri i to u: Tuzli, Mostaru, Sarajevu i Bihaću), u smislu osiguranja prostorija i osoblja, te usluga veterinarskih organizacija za obavljenu identifikaciju goveda na području Federacije BiH . Pravilnikom o označavanju životinja i shemi kontrole kretanja životinja u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, broj 28/03) regulirani su poslovi, modaliteti i obrasci koji se odnose na kompletnu proceduru provođenja identifikacije, registriranja i kontrole kretanja životinja na cijelom teritoriju Bosne i Hercegovine.


Obilježavanje goveda podrazumijeva registraciju imanja, stavljanje ušne markice na oba uha i popunjavanje obrasca za prijavljivanje životinja i izdavanje putovnice tj. A1-obrasca. Ušna markica se sastoji od četrnaest znamenki: ISO šifra države (BA), šifra entiteta (02), šifra sela (0001) i tekući broj životinje (000001). Sva goveda koja se stavljaju u unutarnji promet, pored putovnice i ušne markice, mora pratiti dokument za prijavu kretanja i uvjerenje o zdravstvenom stanju životinje. Oba dokumenta, na dan kretanja, izdaje veterinarska organizacija sa epizotiološkoga područja s kojeg se životinja kreće.
Ukupno je u Federaciji Bosne i Hercegovine, zaključno sa 31. 12. 2008. godine, registrirano 75. 378 imanja, 220 klaonica i obilježeno 194. 999 goveda. Za potrebe veterinarskih stanica Federacije BiH otiskano je i distribuirano ukupno 326. 143 pari ušnih markica.  U proteklih pet godina registrirana su skoro sva imanja na kojima se uzgajaju goveda i 95% životinja u Federaciji BiH. Podatci ( 194. 999 obilježenih goveda  na 75. 378 registriranih imanja) ukazuje na usitnjenost stočnog fonda, jer u prosjeku imamo 2,6 grlo po imanju, te je u takvim uvjetima teško kontrolirati kretanje životinja, a samim tim i zarazna oboljenja životinja.

 

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je, s obzirom na značaj obilježavanja svih životinja sa aspekta kontrole i suzbijanja zaraznih oboljenja, ustanovilo Jedinstveni sustav identifikacije ovaca, koza i svinja za područje Federacije BiH. Jedinstvena baza podataka je ustanovljena u Federalnom agromediteranskom zavodu Mostar (www. faz. ba). Zavod je zadužen za distribuiranje ušnih markica i obrazaca, kao i za unošenje podataka u  središnju bazu podataka. Središnja baza je otvorenog tipa, što znači da je, putem interneta i šifre,  moguće ostvarit uvid, ali ne i mijenjati podatke.

 

Cijeneći značaj identifikacije životinja, sa aspekta kontrole kretanja zaraznih oboljenja, sljedivosti hrane "od štale do trpeze",  aktivnosti  u proteklih pet godina su bile usmjerene  na uspostavu jedinstvene baze i na sam čin obilježavanja imanja i goveda. U idućem razdoblju aktivnosti treba usmjeriti na:

 

·         pravodobno skidanje sa evidencije zaklanih i uginulih životinja;

·         uspostavu efikasnijega operativnog programa za jedinstvenu AIMCS bazu podataka, i time omogućiti brži i jednostavniji pristup te stvoriti preduvjete za unos podataka izravno sa terena. Na taj način bi se ubrzao proces  unošenja podataka, a samim tim i troškovi, dok bi se odgovornost za točnost unesenih podataka prenijela na vlasnika životinje;

·         smanjenje broja regionalnih ureda za unos podataka, odnosno u što skorije vrijeme ustanoviti, umjesto dosadašnja četiri regionalna ureda za unos podataka  po entitetu, jedan ured po entitetu  i Distriktu Brčko;

·         izmjenu postojećega Pravilnika o obilježavanju i shemi kontrole kretanja životinja u BiH kako bi se riješila duga i komplicirana administrativna procedura identifikacije goveda;

·         nadzor i kontrolu kretanja životinja, onemogućavajući pokrete neobilježenih i životinja bez propisane prateće dokumentacije.

 MAIL BiH English
Bosanski
Hrvatski
Srpski
Engleski
 
Home1 Poljoprivreda Prehrambena industrija Vodoprivreda Veterinarstvo Šumarstvo
 
 
 
Dobrodošli, unesite korisničko ime i lozinku
Korisničko ime
Lozinka
Želite se odjaviti?