Službene internet stranice
Federalnog ministarstva poljoprivrede,
vodoprivrede i šumarstva
The official website
Federal Ministry of Agriculture,
Water Management and Forestry
Bosna i Hercegovina
Federacije Bosne i Hercegovine
Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina
Ministry of Agriculture, Water Management and Forestry